În articolul precedent, am discutat despre starea actuală a domeniului construcțiilor din țara noastră. În cele ce urmează, vom realiza o comparație între progresele tehnologice între România și țările din nord-vestul Europei.

Compararea progreselor tehnologice între România și țările din NV Europei

1. Stadiul actual al inovațiilor în construcții în România

În ceea ce privește inovațiile în construcții din România, se poate observa o creștere a adoptării tehnologiilor și practicilor mai avansate în ultimii ani. România se află într-o fază de tranziție către construcții mai eficiente din punct de vedere energetic, cu o creștere a interesului pentru tehnologia BIM și pentru utilizarea materialelor sustenabile. Totuși, în comparație cu țările dezvoltate, există încă spațiu pentru dezvoltare și modernizare în industria construcțiilor din România.

1.1. Proiecte și inițiative relevante în domeniul tehnologiei pentru construcții

În domeniul tehnologiei pentru construcții din România, există mai multe proiecte și inițiative relevante care vizează îmbunătățirea eficienței și calității în industria construcțiilor. Iată câteva dintre acestea:

Digitalizarea Șantierelor: Agenția pentru Digitalizarea României a inițiat un proiect denumit „Șantierele Digitale” care are ca scop implementarea tehnologiei BIM (Building Information Modeling) în proiectele de construcții publice. Acest proiect vizează creșterea eficienței în construcții și reducerea costurilor.

santier de constructii

Hub-ul Tehnologic pentru Construcții și Infrastructură: A fost creat un hub tehnic pentru construcții și infrastructură în România, care oferă asistență pentru dezvoltarea și implementarea tehnologiei BIM, precum și pentru dezvoltarea de soluții digitale pentru industria construcțiilor.

Platforme de E-procurement: În cadrul proiectului „Achiziții Publice Electronice” s-au dezvoltat platforme de e-procurement pentru proiectele de construcții publice. Aceasta facilitează procesul de achiziție și promovează transparența și eficiența în cheltuielile publice.

Promovarea Eficienței Energetice: În România, sunt în curs de dezvoltare mai multe inițiative pentru promovarea eficienței energetice în construcții, inclusiv programe de certificare a clădirilor verzi și promovarea utilizării materialelor de construcții durabile.

Start-up-uri și Inovații Tehnologice: O serie de start-up-uri din România dezvoltă soluții tehnologice pentru industria construcțiilor, inclusiv software de gestionare a proiectelor, tehnologii de monitorizare a șantierelor și soluții de automatizare a clădirilor.

Aceste proiecte și inițiative reflectă eforturile României de a se alinia cu tendințele globale în domeniul tehnologiei pentru construcții și de a promova inovațiile în industria construcțiilor. Ele sunt menite să sprijine modernizarea și creșterea eficienței în construcții, precum și să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a sectorului.

1.2. Obstacole și provocări în implementarea inovațiilor în România

Obstacolele și provocările în implementarea inovațiilor în industria construcțiilor din România pot fi identificate pe baza datelor statistice disponibile și a observațiilor din sector. Iată câteva dintre acestea:

Resurse Limitate: Una dintre cele mai mari provocări este disponibilitatea limitată a resurselor financiare și umane pentru a susține implementarea inovațiilor. Multe companii mici și mijlocii din sectorul construcțiilor pot avea dificultăți în a investi în tehnologii avansate sau în formarea angajaților.

Cultură Conservatoare: În industria construcțiilor, există uneori o rezistență la schimbare și o cultură conservatoare care poate încetini adoptarea tehnologiilor noi. Acest lucru poate fi observat în preferința pentru metodele tradiționale de construcție.

Reglementări și Standarde Complexe: Implementarea inovațiilor poate fi îngreunată de reglementările complexe și de standardele în vigoare în domeniul construcțiilor, care pot necesita timp și resurse suplimentare pentru conformitate.

Lipsa Educației și Formării: În ciuda creșterii interesului pentru tehnologie și inovații, există încă o nevoie semnificativă de educație și formare în rândul profesioniștilor din construcții pentru a înțelege și a utiliza noile tehnologii eficient.

Probleme de Gestionare a Proiectelor: Implementarea inovațiilor poate aduce cu sine provocări în ceea ce privește gestionarea proiectelor, în special atunci când se folosesc tehnologii precum BIM sau sisteme de automatizare a clădirilor.

viitorul constructiilor in Romania

Lipsa de Incentive Financiare: Absența unor scheme de stimulare financiară sau de facilitare pentru implementarea inovațiilor poate descuraja companiile din construcții să investească în tehnologii noi.

Complexitatea Pieței de Construcții: Sectorul construcțiilor din România este fragmentat și adesea implică o multitudine de părți interesate, ceea ce poate complica adopția tehnologiilor noi și colaborarea eficientă între aceste părți.

Percepția Riscurilor: În unele cazuri, constructorii pot percepe utilizarea inovațiilor ca pe un risc mai mare, ceea ce îi poate descuraja să încerce tehnologii noi sau metode de lucru.

Aceste obstacole și provocări evidențiază necesitatea unei abordări coordonate și a unui efort susținut pentru a promova inovațiile în industria construcțiilor din România. Stimulentele financiare, educația continuă și promovarea bunelor practici pot contribui la depășirea acestor obstacole și la accelerarea procesului de modernizare în acest sector.

2. Compararea progreselor tehnologice între România și țările nord-vestice europene

Compararea progreselor tehnologice în construcții între România, Marea Britanie, Germania și Austria evidențiază diferențe semnificative în nivelul de adoptare și dezvoltare a tehnologiilor. Iată o comparație generală a acestor țări în ceea ce privește progresele tehnologice în construcții:

Marea Britanie:

Utilizarea extinsă a BIM: Marea Britanie este un lider în utilizarea tehnologiei BIM în construcții. Guvernul britanic a introdus cerințe BIM pentru proiectele publice, ceea ce a accelerat adoptarea acestei tehnologii.

Automatizarea în construcții: Se observă o creștere a utilizării automatizării în construcții, inclusiv a roboților pentru lucrările de zidărie și a utilajelor inteligente pentru gestionarea șantierelor.
Eficiența energetică: Eficiența energetică în construcții este o prioritate, iar Marea Britanie are numeroase clădiri cu certificare energetică ridicată, precum și soluții pentru stocarea energiei.

Germania:

Ingineria și inovațiile tehnologice: Germania este cunoscută pentru excelența sa în domeniul ingineriei și inovațiilor tehnologice. Aici se dezvoltă și testează multe tehnologii de construcții avansate.

cladiri pasive

Clădiri pasive și eficiență energetică: Germania promovează clădirile pasive și de înaltă eficiență energetică, fiind un lider în acest domeniu.

Reciclare și gestionarea deșeurilor: Germania este renumită pentru gestionarea eficientă a deșeurilor de construcții și pentru promovarea materialelor de construcții reciclabile.

Austria:

Inovații ecologice: Austria se concentrează pe inovațiile ecologice, cum ar fi clădirile cu consum de energie aproape zero (nZEB) și materialele de construcții sustenabile.

Tehnologii pentru eficiența energetică: Utilizarea tehnicilor și tehnologiilor pentru eficiența energetică în construcții este un punct central al progreselor în Austria.

Automatizare și digitalizare: Austria a adoptat tehnologii de automatizare și digitalizare pentru a îmbunătăți procesele de construcție și eficiența.

România:

Creștere a utilizării BIM: România înregistrează o creștere a utilizării tehnologiei BIM în industria construcțiilor, deși nu la nivelul Mării Britanii sau Germaniei.

Interes crescut pentru eficiența energetică: Interesul pentru eficiența energetică în construcții este în creștere, cu un accent pe clădirile verzi și pe utilizarea materialelor sustenabile.

În curs de dezvoltare: România se află într-o fază de dezvoltare a tehnologiilor în construcții și încearcă să recupereze decalajul față de țările dezvoltate din Europa în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate.

În concluzie, Marea Britanie, Germania și Austria au atins un nivel mai avansat de dezvoltare și adoptare a tehnologiilor în construcții în comparație cu România. Cu toate acestea, România își accelerează ritmul de adoptare a acestor tehnologii pentru a rămâne competitivă în industria construcțiilor și pentru a atinge standardele europene în materie de eficiență energetică și sustenabilitate.

2.1. Exemple de progres tehnologic în țările nord-vestice europene comparativ cu România

Există câteva exemple notabile de progres tehnologic în țările nord-vestice europene, în comparație cu România, în industria construcțiilor și în domenii conexe. Iată câteva exemple:

Utilizarea extensivă a tehnologiei BIM (Building Information Modeling): Țările nord-vestice europene, cum ar fi Marea Britanie, Germania și Norvegia, sunt lideri în utilizarea tehnologiei BIM în toate etapele unui proiect de construcție. Aceasta permite o coordonare mai eficientă între toate părțile implicate, reducând riscul de erori și întârzieri. În comparație, utilizarea BIM în România este în creștere, dar nu la același nivel.

Clădiri cu consum de energie aproape zero (nZEB): Țările nord-vestice europene au impus standarde ridicate de eficiență energetică pentru clădiri. Clădirile nZEB sunt o normă în aceste țări, iar România începe să urmeze această tendință, dar încă se confruntă cu provocări în implementare.

Automatizarea în construcții: Țările nord-vestice europene investesc semnificativ în automatizare în construcții. De exemplu, robotizarea zidăriei și utilizarea utilajelor inteligente pentru gestionarea șantierelor sunt mai răspândite în aceste țări decât în România.

Educația și formarea în domeniul construcțiilor: În țările nord-vestice europene, există programe și instituții de învățământ specializate în tehnologia și inovațiile în construcții. Acest lucru asigură o forță de muncă bine pregătită în utilizarea tehnologiilor de ultimă generație. România se confruntă încă cu o nevoie de formare mai susținută în acest domeniu.

proiecte de infrastructura

Proiecte de infrastructură de mare anvergură: Țările nord-vestice europene desfășoară proiecte de infrastructură de amploare, cum ar fi autostrăzi, tuneluri subacvatice și rețele feroviare de mare viteză. Aceste proiecte integrează tehnologii moderne și abordări inovatoare pentru a asigura eficiență și durabilitate.

În concluzie, țările nord-vestice europene au avansat semnificativ în utilizarea tehnologiilor și inovațiilor în industria construcțiilor, în timp ce România se află într-o fază de dezvoltare și adoptare a acestor tehnologii. Cu toate acestea, există un interes crescând în România pentru modernizarea și îmbunătățirea industriei construcțiilor prin adoptarea tehnologiilor avansate și a standardelor europene.

2.2. Studii de caz și proiecte inovatoare din țările nord-vestice europene și din România

Iată câteva studii de caz și proiecte inovatoare din țările nord-vestice europene și din România în industria construcțiilor:

Țările Nord-Vestice Europene:

Proiectul Crossrail, Marea Britanie: Crossrail este un proiect de infrastructură masiv în Londra, care implică construcția unui tunel subteran pentru transportul feroviar de mare viteză. Acest proiect folosește tehnologii avansate pentru excavare și gestionarea construcției și va contribui semnificativ la îmbunătățirea transportului public în Londra.

Clădirea „The Edge”, Olanda: A fost recunoscută drept „cea mai inteligentă clădire din lume”. Aceasta folosește o gamă largă de tehnologii, inclusiv senzori IoT pentru a monitoriza și controla iluminatul, temperatura și alte aspecte ale clădirii, pentru a maximiza eficiența și confortul ocupanților.

Proiectul Masdar City, Emiratele Arabe Unite (UEA): Deși nu este în Europa, Masdar City este un exemplu notabil de proiect de dezvoltare urbană ecologică. Acest oraș a fost proiectat cu un accent major pe sustenabilitate, cu utilizarea intensivă a energiei solare și a tehnologiilor verzi în construcții.

România:

Proiectul Autostrada Transilvania, România: Această autostradă este un proiect major de infrastructură care vizează conectarea orașelor din Transilvania. Deși construcția a întâmpinat dificultăți și întârzieri, se utilizează tehnologii moderne pentru construcția șoselei, cum ar fi tehnologia GPS pentru nivelare și compactare.

Clădiri Verzi din București: Există mai multe proiecte de clădiri verzi în București, cum ar fi clădirea „The Bridge” și clădirea „Globalworth Campus”, care au obținut certificări pentru eficiență energetică și utilizarea materialelor sustenabile.

Platforma Digitală pentru Construcții „SEnet”, România: Această platformă oferă un spațiu digital pentru colaborare și gestionare a proiectelor de construcții. Ea integrează tehnologia BIM și ajută la optimizarea proceselor de construcție și la reducerea costurilor.

Aceste studii de caz și proiecte inovatoare arată că atât în țările nord-vestice europene, cât și în România există eforturi de a adopta tehnologii și practici inovatoare în industria construcțiilor, cu scopul de a îmbunătăți eficiența, sustenabilitatea și calitatea în construcții.

3. Oportunități și perspective pentru dezvoltarea construcțiilor în România

3.1. Importanța transferului de cunoștințe și colaborării internaționale

Transferul de cunoștințe și colaborările internaționale au o importanță semnificativă în dezvoltarea industriei construcțiilor din România. Iată câteva motive pentru care acestea sunt esențiale:

Adoptarea Tehnologiilor Avansate: Colaborarea internațională permite accesul la cele mai recente tehnologii și practici din industria construcțiilor. Prin transferul de cunoștințe, România poate beneficia de experiența altor țări în utilizarea tehnologiei BIM, automatizării și a altor inovații.

Creșterea Competitivității: Prin colaborări internaționale, firmele de construcții din România pot deveni mai competitive pe piața globală. Dezvoltarea de parteneriate cu companii străine poate aduce experiență și acces la proiecte internaționale.

Promovarea Sustenabilității: În contextul creșterii preocupărilor privind mediu, colaborările internaționale pot ajuta la promovarea construcțiilor sustenabile în România. Exemplele și standardele internaționale pot servi ca modele pentru proiectele de construcții cu impact redus asupra mediului.

Îmbunătățirea Calității Proiectelor: Transferul de cunoștințe poate contribui la îmbunătățirea calității proiectelor de construcții din România, reducând riscul de erori și întârzieri.

Dezvoltarea Forței de Muncă: Colaborarea internațională poate aduce oportunități de formare și dezvoltare a forței de muncă din industria construcțiilor din România. Lucrătorii pot acumula cunoștințe și abilități valoroase din experiența proiectelor internaționale.

Atracția Investițiilor Străine: Un mediu de afaceri propice colaborărilor internaționale poate atrage investiții străine directe în industria construcțiilor din România, contribuind la dezvoltarea acesteia.

 

3.2. Perspectiva unui viitor promițător pentru piața construcțiilor din România prin adoptarea inovațiilor tehnologice

Într-o lume în continuă schimbare, unde tehnologia avansează cu pași repezi, industria construcțiilor din România se află într-un punct crucial al evoluției sale. Adoptarea inovațiilor tehnologice nu este doar o opțiune, ci o necesitate pentru un viitor promițător în acest sector vital al economiei românești.

Perspectivele pentru piața construcțiilor din România sunt îmbucurătoare atunci când ne gândim la puterea pe care tehnologia o aduce în această ecuație. Unul dintre cele mai notabile avanse tehnologice este utilizarea tehnologiei Building Information Modeling (BIM). BIM nu este doar un concept, ci un motor al schimbării care redefinește întregul proces de construcție. Prin BIM, toți actorii implicați într-un proiect de construcție pot colabora într-un mediu digital comun, unde fiecare detaliu, de la planificare la execuție, este gestionat cu precizie.

Eficiența este cuvântul cheie în adoptarea BIM. Proiectele devin mai bine planificate, iar riscul de erori și întârzieri se reduce semnificativ. Costurile devin mai transparente și mai ușor de controlat. Această eficiență nu numai că poate accelera ritmul de construcție, ci și poate aduce economii semnificative, contribuind astfel la atragerea de investiții în piața construcțiilor din România.

Un alt aspect crucial este sustenabilitatea. Inovațiile tehnologice permit industriei construcțiilor să avanseze către proiecte mai ecologice și mai prietenoase cu mediul înconjurător. Clădirile cu consum de energie aproape zero (nZEB) devin o realitate, iar materialele de construcții sustenabile devin din ce în ce mai accesibile și populare. Aceasta nu numai că ajută la protejarea mediului, dar și la creșterea valorii clădirilor și la reducerea costurilor de exploatare.

Colaborarea internațională și schimbul de cunoștințe sunt și ele factori importanți în modelarea viitorului promițător al construcțiilor din România. Învățarea de la experiența altor țări, precum cele nord-vestice europene, care au abordat cu succes tehnologiile avansate în construcții, poate să conducă la îmbunătățiri semnificative în abordarea noastră locală.

3.3. Încurajarea colaborării între industria construcțiilor, cercetare și guvern pentru o dezvoltare sustenabilă

Colaborarea strânsă între industria construcțiilor, cercetarea și guvernul reprezintă o necesitate imperativă pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a sectorului construcțiilor în România.

Motivele pentru care această colaborare este esențială sunt variate și cruciale pentru viitorul industriei:

Inovație și Dezvoltare Tehnologică: Prin colaborarea cu instituțiile de cercetare, industria construcțiilor poate beneficia de cele mai recente descoperiri și tehnologii în domeniu. Aceasta poate duce la dezvoltarea și implementarea unor tehnologii avansate care să îmbunătățească eficiența, calitatea și sustenabilitatea proiectelor de construcții.

Soluții Personalizate: Cercetarea poate ajuta la dezvoltarea de soluții personalizate care să răspundă nevoilor specifice ale pieței construcțiilor din România. Aceasta poate include adaptarea materialelor și tehnologiilor la condițiile locale și la cerințele de eficiență energetică.

Standarde și Reglementări: Colaborarea cu guvernul este esențială pentru elaborarea de standarde și reglementări care să promoveze construcțiile sustenabile și sigure. Industria poate juca un rol important în definirea acestor norme și în asigurarea conformității cu ele.

Promovarea Sustenabilității: Guvernul poate contribui semnificativ la promovarea sustenabilității în construcții prin intermediul politicii și a stimulentelor fiscale. Colaborarea cu industria poate ajuta la stabilirea unei direcții clare și la identificarea măsurilor pentru reducerea impactului de mediu al construcțiilor.

Dezvoltarea Resurselor Umane: Prin colaborarea cu instituțiile de învățământ superior, industria poate contribui la dezvoltarea și formarea unei forțe de muncă calificate în domeniul construcțiilor. Aceasta poate ajuta la îmbunătățirea competențelor și la atragerea tinerilor către această industrie.

Competitivitate Internațională: Colaborarea eficientă între toate părțile poate spori competitivitatea industriei construcțiilor din România pe piața internațională. Dezvoltarea de tehnologii și practici inovatoare poate atrage investitori și parteneri internaționali.

În următorul articol din seria – Viitorul construcțiilor din România -, vom prezenta principalele reglementări și politici guvernamentale în ceea ce privesc construcțiile.

Vezi sistemele GuideTech disponibile și afla mai multe detalii despre fiecare.

Vezi sistemele GuideTech disponibile și afla mai multe detalii despre fiecare.